Gelişmiş Arama
Giriş Yap  Üye Olmak İstiyorum
Anasayfa Site Haritası İletişim
 
Ana Sayfa > Pratik Bilgiler > Ba, Bs Formlarının Vergi Dairesine Gönderilme...
 

Ba, Bs Formlarının Vergi Dairesine Gönderilme Tarihleri ve Hadler

Kapsam: 04.02.2010 tarih ve 27483 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
   
- Formların verilme süresi takip eden ayın birinci gününden itibaren son günü akşamı saat 24:00’e kadar verilebilecek,
 
- Formlarda uygulanan had 5.000 TL  

Detaylı bilgi için 2010/14 sayılı sirkülerimizi inceleyiniz.Hızlı Menü : Ekle Kaldır
Yazdır Arkadaşına gönder
©2017 Deloitte Türkiye. Deloitte; bir veya birden fazla, ayrı ve bağımsız birer yasal varlık olan, İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan Deloitte Touche Tohmatsu Limited ve üye firma ağına atfedilmektedir. Deloitte Touche Tohmatsu Limited ve üye firmalarının yasal yapısının detaylı açıklaması için lütfen www.deloitte.com/about adresine bakınız.