28 Mart 2012 tarihli ve 28247 sayılı Resmi Gazete'de Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2012/3) yayımlandı.

Bu Tebliğ ile 16/11/2005 tarihli ve 25995 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2005/1 sayılı Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrasının (a) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Yeni düzenleme:

Eski düzenleme:

“a) Türk lirası yükümlülükler için tutulması gereken zorunlu karşılıkların en fazla yüzde 40’ı ABD doları ve/veya euro döviz cinslerinden ve en fazla yüzde 20’si standart altın cinsinden,”

a) Türk lirası yükümlülükler için tutulması gereken zorunlu karşılıkların en fazla yüzde 40’ı ABD doları ve/veya euro döviz cinslerinden ve en fazla yüzde 10’u standart altın cinsinden,

“c) Kıymetli maden depo hesapları hariç yabancı para yükümlülükler için tutulması gereken zorunlu karşılıkların yüzde 0’ı standart altın cinsinden,”

c) Kıymetli maden depo hesapları hariç yabancı para yükümlülükler için tutulması gereken zorunlu karşılıkların en fazla yüzde 10'u standart altın cinsinden


Bu Tebliğ 30/3/2012 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.