31.10.2012 tarihine kadar verilmesi gereken 2012/ Eylül dönemine ilişkin Ba ve Bs bildirim formlarının süresinin uzatılmasına dair açıklama.
 
31.07.2012 tarihine kadar verilmesi gereken 2012/ Haziran dönemine ilişkin Ba ve Bs bildirim formlarının süresinin uzatılmasına dair açıklama.
 
31.05.2012 tarihine kadar verilmesi gereken Mükellef Bilgileri Bildiriminin verilme süresinin uzatılmasına dair açıklama.
 
VUK-52/2012-2/Mücbir sebep-1
 
VUK - 51 / 2012- 01 / Form Ba ve Form Bs - 12 | 31.01.2012 tarihine kadar verilmesi gereken 2011/Aralık dönemine ilişkin Ba ve Bs bildirim formlarının süresinin uzatılmasına dair açıklama.
 
VUK -50 / 2011-8 / Form Ba ve Form Bs -11
 
VUK-49 - Vergi Usul Kanununun tekerrür ile ilgili hükmünün uygulanması hk.
 
VUK - 48 / 2011-6 / Form Ba ve Form Bs - 10
 
VUK-47/2011-5/ Beyan ve Ödeme Sürelerinin Uzatılması-1
 
VUK-45/2011-3/Mücbir sebep-1 / Libya’da meydana gelen olaylardan etkilenen mükelleflerin Vergi Usul Kanununun mücbir sebep hükümlerinden faydalandırılması hakkında
 
VUK - 44 / 2011-2 / Form Ba ve Form Bs - 9 - 31.01.2011 tarihine kadar verilmesi gereken 2010/Aralık dönemine ilişkin Ba ve Bs bildirim formlarının süresinin uzatılmasına dair açıklama.
 
Ekim 2010 Dönemine Ait Aylık Muhtasar Beyannameler ile Ekim 2010 Dönemine Ait Aylık Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Süresinin Uzatılması
 
Bandrolü Ürün İzleme Sisteminin Uygulaması Hakkında - ÜİS/2010 -IV
 
VUK-41/Vadeli Çeklerde Reeskont Uygulamasına İlişkin.
 
VUK-40/2009-2/POS Belgesi -2 ,Katılım Payı -1 / Sağlık Kuruluşlarında Çalışan Hekimler ile İşyeri Hekimlerinin Ne Şekilde Vergilendirileceğine İlişkin.
 
VUK-39/2009-1/Form Ba ve Form Bs-7 - 05.01.2009 tarihine kadar verilmesi gereken 2008 yılı aylık dönemlerine ilişkin Ba ve Bs bildirim formlarının süresinin uzatılmasına dair açıklama.
 
VUK-37/2008-7/e-Beyanname-10 / e- Beyanname
 
VUK-36/2008-6/POS Belgesi -1 / Hekimlerin POS bulundurmaları ve kullanmaları
 
VUK-35/2008-4/Form Ba ve Form Bs-5 - 2008 yılının Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarına ilişkin “Form Ba” ve “Form Bs” bildirimleri 05/11/2008 tarihi akşamına kadar verilebilecektir.
 
VUK-34/2008-3/Form Ba ve Form Bs-4 - 2007 dönemine ilişkin “Form Ba” ve “Form Bs” bildirimleri 05.09.2008 tarihine kadar verilebilecektir.
 
VUK-33/2008-3/EFKS-1
 
VUK-32/2008-2/Form Ba ve Form Bs-3
 
VUK-31/2008-1 /e-Beyanname-9
 
VUK-30/2007-6 / e-Beyanname-8
 
VUK-29/2007-5 /e-Beyanname-7
 
VUK-28/2007-4 /e-Beyanname-6
 
VUK-27/2007-3/e-Beyanname-5
 
VUK-26/2007-2 /e-Beyanname-4
 
VUK-25/2007-1 /Form Ba ve Form Bs -2
 
VUK 24/2006-2/e-beyanname-3
 
VUK-23/2006-10 /e Beyanname-2
 
VUK/22 Anayasa Mahkemesinin İptal Kararı
 
VUK-21/2005-8/Enflasyon Düzeltmesi Uygulaması-14
 
VUK-20 / 2005-7 / Form Ba ve Form Bs - 1
 
VUK/19 Enflasyon Düzeltmesi Uygulaması-13
 
VUK/18 Enflasyon Düzeltmesi Uygulaması 12
 
VUK/17 Enflasyon Düzeltmesi Uygulaması 11
 
VUK/16 Performans Derecelendirme Bildirimi Uygulaması 1
 
VUK/15 e-Beyanname 1
 
VUK/14 Enflasyon Düzeltmesi Uygulaması 10
 
VUK/13 Enflasyon Düzeltmesi Uygulaması 9
 
VUK/12 Yeniden Değerleme Oranı Uygulaması 2
 
VUK/11 Enflasyon Düzeltmesi Uygulaması 8
 
VUK/10 Enflasyon Düzeltmesi Uygulaması 7
 
VUK/9 Enflasyon Düzeltmesi Uygulaması 6
 
VUK/8 Enflasyon Düzeltmesi Uygulaması 5
 
VUK/7 Yeniden Değerleme Oranı Uygulaması 1
 
VUK/6 Enflasyon Düzeltmesi Uygulaması 4
 
VUK/5 Mükelleflerin Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu 1
 
VUK/4 Enflasyon Düzeltmesi Uygulaması 3
 
VUK/3 Enflasyon düzeltmesi uygulaması 2
 
VUK/2 Enflasyon düzeltilmesi uygulaması 1
 
VUK/1 Tahsilat ve ödemelerde tevsik uygulaması 1