Kira Gelirlerinde İstisna Tutarları

A)
GMSİ Mesken Olarak Kullanılan Binalarda İstisna Tutarları (Konut Kira İstisnası)

2014 yılı için 3.300.-TL’yi aşan kısım üzerinden vergi ödenecektir.

Ticari, zirai veya mesleki kazancını yıllık beyanname ile bildirmek mecburiyetinde olanlar ile (6322 sayılı kanunun 5.maddesiyle değişen ibare; Yürürlük 15.06.2012) istisna haddinin üzerinde hasılat elde edenlerden, beyanı gerekip gerekmediğine bakılmaksızın ayrı ayrı veya birlikte elde ettiği ücret, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlarının gayri safi tutarları toplamı 94.000 TL'yi aşanlar bu istisnadan faydalanamazlar.

Yılı

Miktarı

Dayanağı

2014

3.300.-TL

285 SERİ NOLU G.V. G.T

2013

3.200.-TL

284 SERİ NOLU G.V. G.T

2012

3.000.-TL

280 SERİ NOLU G.V. G.T

2011

2.800.-TL

278 SERİ NOLU G.V. G.T

2010

2.600.-TL

273 SERİ NOLU G.V. G.T

2009

2.600.-TL

270 SERİ NOLU G.V. G.T

B) İş Yeri Kira Geliri
Tevkifata tabi tutulmuş iş yeri kira gelirleri 2014 yılı için 27.000.-TL'yi aşıyorsa beyan edilecektir.

Yılı

Miktarı

Dayanağı

2014

27.000.-TL

285 SERİ NOLU G.V. G.T

2013

26.000.-TL

284 SERİ NOLU G.V. G.T

2012

25.000.-TL

280 SERİ NOLU G.V. G.T

2011

23.000.-TL

278 SERİ NOLU G.V. G.T

2010

22.000.-TL

273 SERİ NOLU G.V. G.T

2009

22.000.-TL

270 SERİ NOLU G.V. G.T
Yazdır Arkadaşına gönder