MADDE 250
DOĞRULUK SORUMLULUĞU
Madde 250- Vergi karnelerine yazdıkları bilgilerin doğruluğundan mükellefler; işverenler tarafından bu karnelere ilave olunan kayıtlardan da işverenler sorumludur.

İLGİLİ MADDE: VUK 8, 62.