MADDE 245
TAHKİK VE İHBAR ÖDEVİ
Madde 245- (205 sayılı Kanunun 17. maddesiyle değişen fıkra) Muhtar ve ihtiyar heyetleri 243. madde hükümlerine göre yapılan beyanların doğruluğunu tahkik ederler.
Muhtar ve ihtiyar heyetleri, hiç beyanda bulunmamış olanları beyanda bulunmağa, yanlış veya hakikate aykırı beyanda bulunmuş olanları beyanlarını düzeltmeğe davet ederler. Buna rağmen beyanda bulunmayanları veya beyanlarını düzeltmeyenleri verilen sürenin sonunda başlayarak 15 gün içinde, mütalaaları ile birlikte ve yazılı olarak vergi dairesine bildirirler. Bu ihbar üzerine vergi dairesince yapılacak tahkikat neticesine göre işlem yapılır.

İLGİLİ MADDE: VUK 4, 243.
İLGİLİ GENEL TEBLİĞ: 52, 53, 62.