MADDE 239
BORDRO YERİNE GEÇEN VESİKALAR
Madde 239- Genel, katma, özel bütçeli daire ve müesseselerle belediyelerin ve 3659 sayılı kanuna tabi müesseselerin ücret ödemelerinde kullandıkları vesikalar ücret bordrosu yerine geçer.

İLGİLİ MADDE: VUK 238.