MADDE 236
MAKBUZ MECBURİYETİ
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
SERBEST MESLEK MAKBUZLARI
MAKBUZ MECBURİYETİ
Madde 236- (2365 sayılı Kanunun 39. maddesiyle değişen madde) Serbest meslek erbabı, mesleki faaliyetlerine ilişkin her türlü tahsilatı için iki nüsha serbest meslek makbuzu tanzim etmek ve bir nüshasını müşteriye vermek, müşteri de bu makbuzu istemek ve almak mecburiyetindedir.

İLGİLİ MADDE: VUK 30, 172, 253-256, 353, GVK: 66, DVK: 1.
İLGİLİ GENEL TEBLİĞ: 141, 164.