MADDE 229
FATURANIN TARİFİ
İKİNCİ BÖLÜM
FATURA VE FATURA YERİNE GEÇEN VESİKALAR
FATURANIN TARİFİ
Madde 229- Fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır.

İLGİLİ MADDE: VUK 177, 178, 230, 232.