MADDE 222
TASDİKİ YENİLEME
Madde 222- Defterlerini ertesi yılda da kullanmak isteyenler Ocak ayı, hesap dönemleri Maliye Bakanlığınca tespit edilenler bu dönemin ilk ayı içinde tasdiki yeniletmeye mecburdurlar.

İLGİLİ MADDE: VUK 30, 172, 174, 220, 352, 344, 345.