MADDE 220
TASDİKE TABİ DEFTERLER
ONUNCU BÖLÜM
DEFTERLERİN TASDİKİ
TASDİKE TABİ DEFTERLER
Madde 220- Aşağıda yazılı defterlerin bu bölümdeki esaslara göre tasdik ettirilmesi mecburidir:
1. Yevmiye ve envanter defterleri;
2. İşletme defteri;
3. Çiftçi işletme defteri;
4. İmalat ve İstihsal Vergisi defterleri; (Basit İstihsal Vergisi defteri dahil) (*)
5. (488 sayılı Kanunun 31/7. maddesiyle fıkra kaldırılmıştır.)
6. Nakliyat Vergisi defteri;
7. Yabancı nakliyat kurumlarının hasılat defteri;
8. Serbest meslek kazanç defteri.
9. (4369 sayılı Kanunun 82/1–b maddesiyle 1.1.1999 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır.) (**)
10. (4369 sayılı Kanunun 82/1–b maddesiyle 1.1.1999 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır.) (***)
11. (4369 sayılı Kanunun 82/1–b maddesiyle 1.1.1999 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır.) (****)
Bu kanunla cevaz verilen hallerde yukarıda yazılı olanların yerine kullanılacak olan defterler de tasdike tabi tutulur.

İLGİLİ MADDE: VUK 30, 183, 185, Mük.: 185, 194, Mük.: 194, 197, 199, 207, 210, 213, 352, KDVK: 59.
İLGİLİ GENEL TEBLİĞ: 141, 234, 238
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


(*)           VUK'un 201. maddesinde yer verilen istihsal vergisi defteri ile 202. maddesinde yer verilen  Basit istihsal vergisi defteri, 3239 sayılı Kanunun 136. maddesiyle 1.1.1986 tarihinden itibaren kaldırılmıştır
(**)         Madde 220/9– (Kaldırılmadan önceki şekli) (2365 sayılı Kanunun 33. maddesiyle eklenen bent) Günlük kasa defteri;
(***)       Madde 220/10– (Kaldırılmadan önceki şekli) (2365 sayılı Kanunun 33. maddesiyle eklenen bent) Günlük perakende satış hasılat defteri.
(****)     Madde 220/11– (Kaldırılmadan önceki şekli) (4008 sayılı Kanunun 5. maddesiyle eklenen ve 1.1.1995 tarihinden itibaren yürürlüğe giren bent) Kambiyo Senetleri defteri.