MADDE 216
DEFTERLERİN MÜREKKEPLE YAZILACAĞI
Madde 216- Bu Kanuna göre tutulması mecburi defterler mürekkeple veya makine ile yazılır. Kopye kağıdı kullanılması ve ıstampa ve sair damga aletleriyle kopye konulması da caizdir.
Bilumum defterlerde hesaplar kapatılıncaya kadar toplamlar geçici olarak kurşun kalemi ile yapılabilir.

İLGİLİ MADDE: VUK 171-214, 352.