MADDE 214
AMORTİSMAN KAYITLARI
Madde 214- Çiftçi işletme defteri tutanlar, amortismana tabi kıymetleri ve bunların amortismanlarını 189. maddede yazılı şekilde tutulan amortisman kayıtlarında gösterebilecekleri gibi bu kayıtları çiftçi işletme defterinin ayrı bir yerine de geçirebilirler.

İLGİLİ MADDE: VUK 189, 213, 313, GVK: 52.