MADDE 212
ÖZEL DEFTERLER
Madde 212- Noterlerin ve noterlik görevini ifa ile mükellef olanların ve borsa acentalarının resmi defteri “kazanç defteri” yerine geçer.

İLGİLİ MADDE: VUK 210, 220, GVK: 66.