MADDE 211
AMORTİSMAN KAYITLARI
Madde 211- Serbest meslek erbabı, işlerinde bir yıldan fazla kullandıkları ve amortismana tabi tuttukları tesisat ve demirbaş eşyanın kıymetleri ile amortismanlarını 189. maddede yazılı şekilde tutulan “Amortisman kayıtlarında” gösterirler.

İLGİLİ MADDE: VUK 189, 313, GVK: 66.