MADDE 210
SERBEST MESLEK KAZANÇ DEFTERİ
YEDİNCİ BÖLÜM
SERBEST MESLEKLERDE DEFTER TUTMA
SERBEST MESLEK KAZANÇ DEFTERİ
Madde 210- Serbest meslek erbabı bir (Kazanç defteri) tutarlar.
Bu defterin bir tarafına giderler, diğer tarafına da hasılat kaydolunur.
Defterin gider tarafına giderlerin nev'i ile yapıldığı tarih ve hasılat tarafına ise ücretin alındığı tarih ve miktarı ile kimden alındığı yazılır.
Hekimler diledikleri takdirde, yukarıda yazılı malumatı protokol defterinde göstermek şartıyla ayrı kazanç defteri tutmayabilirler.

İLGİLİ MADDE: VUK 30, 172, 212, 215-226, 253-257, 344, 345, 352, 353, GVK: 66, 67.