MADDE 207
YABANCI NAKLİYAT KURUMLARININ HASILAT DEFTERİ
Madde 207- Yabancı nakliyat kurumları veya bunları Türkiye'de temsil eden şube veya acentaları bir “Hasılat defteri” tutmaya ve bu deftere Türkiye'de elde ettikleri hasılatı tarih sırasıyla ve müfredatlı olarak kaydetmeye mecburdurlar. Bu madde gereğince hasılat defteri tutan yabancı nakliyat kurumları bu işleri için ayrıca muhasebe defteri tutmaya mecbur değildirler.

İLGİLİ MADDE: VUK 30, 215-226, 253-257, 344, 345, 352, GVK: 7, 45, 85, 101, KVK: 18-22.