MADDE 206
Madde 206- (3239 sayılı Kanunun 136. maddesiyle kaldırılmıştır.) (*)


(*)        Madde 206- (Kaldırılmadan önceki şekli) Nakliyat işleriyle uğraşan ve Gider Vergileri Kanununa göre Nakliyat Vergisi tahsil eden müesseseler bir “Nakliyat Vergisi defteri” tutarlar ve bu defterde en az aşağıdaki malumatı gösterirler.
A) Eşya nakliyatında:
1. Yükletme tarihi;
2. Yükleyenin adı ve unvanı ve açık adresi (Bagaj eşyası ve posta kolileri için bu malumat aranmaz);
3. Yüklenen eşyanın miktarı ( Ticari teamüle göre, sayı veya parça ve sıklet itibariyle);
5. Navlun veya nakliye ücreti;
6. Taşıma ve navlun mukavelesi mucibince alınan diğer bedeller (Bagaj eşyası ve posta kolileri hakkındaki malumat günlük olarak toptan yazılabilir);
7. Tahsil olunan Nakliyat Vergisi.
B) Yolcu nakliyatında:
1. Taşınan yolcu sayısı: Mevki itibariyle;
2. Alınan yol ücretleri; Mevki itibariyle;
(Bu malumatın bordrolara dayanılarak toptan kaydolunması caizdir).
3. Vergiye tabi taşımalarda tahsil olunan Nakliyat Vergisi.
Ayrı bir (Nakliyat Vergisi defteri) tutmak istemeyenler yukarıdaki malumatı ticari defterlerinde açacakları özel hesaplarda veya hesabın ayrı bir sütununda gösterirler.
Nakliyat işiyle uğraşan iktisadi kamu müesseselerinin tuttukları defter ve kayıtlar nakliyat defteri yerine geçer.