MADDE 203
SINAİ MÜESSESELERDE KAYIT SERBESTLİĞİ
Madde 203- Sınai müesseseler, bu bölümde yazılı defterleri işlerinin icaplarına ve hususiyetlerine göre diledikleri şekilde tutabilirler; iptidai ve mamul maddeler için ayrı defter kullanabilirler, bunları cins ve nev'i itibariyle ayrı sayfalarda gösterebilirler.
Bitim işleri defteri tutmayarak buraya yazılması gereken malumatı, imalat defterine kaydedebilirler. İstihsal Vergisi defteri tutmayarak bunlara ait kayıtları defterikebirde açacakları özel bir hesapta veya satışlarını kaydettikleri hesabın ayrı bir sütununda gösterebilirler.
(3239 sayılı Kanunun 136. maddesiyle fıkra kaldırılmıştır.) (*)
İmalat defterine kaydolunan malumatı ihtiva edecek şekilde sınai muhasebe tutanlar, Maliye Bakanlığından müsaade almak şartıyla ayrıca imalat defteri tutmazlar.
(3239 sayılı Kanunun 136. maddesiyle fıkra kaldırılmıştır.) (**)

İLGİLİ MADDE: VUK 175, 184, 197, 199, 200.
İLGİLİ GENEL TEBLİĞ: 246.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


(*)        (Kaldırılmadan önceki şekli) İşletme defteri  tutanlar, basit istihsal vergisi defterindeki kayıtları mezkur defterde ayrı sütunlar açmak suretiyle gösterebilirler.
(**)     (Kaldırılmadan önceki şekli) İstihlak Vergisine tabi müesseseler, imalat defteriyle İstihsal Vergisi defteri yerine İstihlak Vergisine tabi maddelerin miktarlarını bu husus için tutacakları kayıtlarda gösterirler.