MADDE 202
Madde 202- (3239 sayılı Kanunun 136. maddesiyle kaldırılmıştır.) (*)


(*)        (Kaldırılmadan önceki şekli)
BASİT İSTİHSAL VERGİSİ DEFTERİ
Madde 202- 1. sınıf tüccarlar dışında kalıp da İstihsal Vergisine tabi bulunan mükellefler, giriş ve çıkış tablolarını ihtiva eden basit istihsal vergisi defteri tutarlar.
Bu defterin giriş tablosuna satınalınan, imal edilmek veya bitim işleri yapılmak üzere müşteri tarafından tevdi olunan iptidai maddelerle diğer mallar tarih sırasiyle ve cins ve miktar itibariyle yazılır.
Defterin çıkış tablosuna 201. maddede gösterilen malumat kaydolunur.