MADDE 201
Madde 201- (3239 sayılı Kanunun 136. maddesiyle kaldırılmıştır.) (*)
 


(*)        (Kaldırılmadan önceki şekli)
İSTİHSAL VERGİSİ DEFTERİ
Madde 201- Dahilde alınan istihsal vergisine tabi olan birinci sınıf tüccarlar Gider Vergileri Kanununa göre teslim sayılan muamelelerini kaydetmek üzere bir (istihsal vergisi defteri) tutarlar.
Bu defter en az aşağıdaki bilgileri ihtiva eder:
1. Teslim tarihi;
2.Malın kime teslim edildiği;
3.Faturanın tarih ve numarası;
4. Malın cinsi;
5. Malın bedeli (satış halinde satış bedeli, diğer haller emsal bedeli) veya yapılan işin ücreti.