Mükerrer Madde 194 - (4369 sayılı Kanunun 82/1–b maddesiyle 1.1.1999 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır.) (*)
 


(*)        (Kaldırılmadan önceki şekli)
GÜNLÜK PERAKENDE SATIŞ VE HASILAT DEFTERİ
Mükerrer Madde 194– (2365 sayılı Kanunun 30. maddesiyle eklenen madde) İkinci sınıf tüccarlar, günlük perakende satışları ile hizmet karşılığı ve sair suretle alınan paraları kaydetmek üzere günlük perakende satış ve hasılat defteri tutmak zorundadırlar. Bu deftere, günlük perakende satışlar ile sair işletme hasılatı günü gününe yazılır.
Perakende satışların günlük tutarı ile sair işletme hasılatı bu deftere, perakende satış fişleri, makineli kasaların kayıt ruloları, giriş ve yolcu taşıma biletleri ve diğer belgelere dayanılarak topluca yazılabilir.