MADDE 193
İŞLETME HESABI ESASINDA TUTULACAK DEFTERLER
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İŞLETME HESABI ESASINA GÖRE DEFTER TUTMA
İŞLETME HESABI ESASINDA TUTULACAK DEFTERLER
Madde 193- (2365 sayılı Kanunun 29. maddesiyle değişen madde) İşletme hesabı esasında aşağıdaki defterler tutulur:
1. İşletme hesabı defteri (İşletme hesabını ihtiva eden);
2. (4369 sayılı Kanunun 82/1–b maddesiyle 1.1.1999 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır.) (*)

İLGİLİ MADDE: VUK 178, 194, Mük.: 194, 200, 208, 209, GVK: 39.
İLGİLİ GENEL TEBLİĞ: 141, 167, 266.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


(*)        Madde 193/2– (Kaldırılmadan önceki şekli) Günlük perakende satış ve hasılat defteri.