MADDE 191
ENVANTERE ALINAN KIYMETLERİ DEĞERLEME
Madde 191- Envantere alınan iktisadi kıymetler bu kanunun “değerleme”ye ait üçüncü kitabında yazılı esaslara göre değerlenir.

İLGİLİ MADDE: VUK 185, 186, 258-330.