MADDE 190
BÜYÜK MAĞAZALARDA ENVANTER
Madde 190- Büyük mağazalar ve eczaneler emtia mevcutlarının envanterlerini üç yılda bir çıkarabilirler. Bu takdirde envanter çıkarılmayan yıllarda hesaben mevcut iktisadi kıymetleri envanter defterlerine kaydederler.
Büyük mağazalardan maksat, çeşitli mal üzerine geniş ölçüde ve perakende iş yapan ticarethanelerdir. (*)
Maliye Bakanlığı büyük sınai işletmelerin, icabına göre, iki veya üç yılda bir envanter çıkarmalarına müsaade edebilir. Bu takdirde yukarıdaki hüküm uygulanır.

İLGİLİ MADDE: VUK 185, 186.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


(*)        Büyük mağazaların, her yıl yerine üç yılda bir envanter çıkarabilmeleri için, Maliye Bakanlığı'ndan izin almaları gerekmemektedir. Ancak, ileride sorun yaratabilecek bir durumla karşılaşmamaları için,  Maliye Bakanlığı'na başvurarak idari bir görüş istemelerinde de yarar vardır.
Maliye Bakanlığı, konfeksiyoncuların, üç yılda bir envanter yapabileceği  konusunda idari görüş bildirmiştir. (MB Özelgesi “Muktezası”, 16.2.1983 tarih ve 1/24436-190-24 sayılı). Aynı şekilde, oto yedek parça alım satımı yapan bir şirkete de, her yıl yerine üç yılda bir envanter yapabilecekleri bildirilmiştir. (MB Özelgesi, 28.6.1994  tarih ve 44433 sayılı).