MADDE 185
ENVANTER DEFTERİ VE BİLANÇO GÜNÜ
Madde 185- Envanter defterine işe başlama tarihinde ve müteakiben her hesap döneminin sonunda çıkarılan envanterler ve bilançolar kaydolunur ve bu tarihe “Bilanço günü” denir. Envanter defteri ciltli ve sayfaları müteselsil sıra numaralı olur.

İLGİLİ MADDE: VUK 30, 174, 177, 182, 186, 189, 191, 192, 215-219, 220-226, 253-257, 344, 345, 352.