MADDE 184
DEFTERİKEBİR
Madde 184- Defterikebir, yevmiye defterine geçirilmiş olan muameleleri buradan alarak usulüne göre hesaplara dağıtan ve tasnifli olarak bu hesaplarda toplayan defterdir.

İLGİLİ MADDE: VUK 30, 177, 182, 215-219, 253-257, 344, 345, 352.