MADDE 183
YEVMİYE DEFTERİ
Madde 183- Yevmiye defteri, kayda geçirilmesi icabeden muamelelerin tarih sırasıyla ve madde halinde tertipli olarak yazıldığı defterdir.
(3239 sayılı Kanunun 16. maddesiyle değişen fıkra) Yevmiye defteri ciltli ve sahifeleri müteselsil sıra numaralı olur. Mükellefler diledikleri takdirde yevmiye defteri ve tutulması zorunlu diğer defterlerini müteharrik yapraklı olarak kullanabilirler.
(3239 sayılı Kanunun 16. maddesiyle fıkra kaldırılmıştır.)

İLGİLİ MADDE: VUK 30, 177, 182, 215-226, 253-257, 344, 345, 352.
İLGİLİ GENEL TEBLİĞ: 165, 167.