MADDE 182
BİLANÇO ESASINDA TUTULACAK DEFTERLER
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
BİLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTMA
BİLANÇO ESASINDA TUTULACAK DEFTERLER
Madde 182- Bilanço esasında aşağıdaki defterler tutulur:
1. Yevmiye defteri;
2. Defterikebir;
3. Envanter defteri (Mevcudat ve muvazene defteri);
4. (4369 sayılı Kanunun 82/1–b maddesiyle 1.1.1999 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır.)(*)

İLGİLİ MADDE: VUK 177, 183-185, Mük.: 185, 197, 199, 200, 204, 205, 208, 209, GVK: 38, 59, 67.
İLGİLİ GENEL TEBLİĞ: 141, 167, 266.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


(*)        Madde 182/4- (Kaldırılmadan önceki şekli) (2365 sayılı Kanunun 27. maddesiyle eklenen bent) Günlük kasa defteri,