MADDE 181
İHTİYARİ SINIF DEĞİŞTİRME
Madde 181- II. sınıf tüccarlar diledikleri takdirde bilanço esasına göre defter tutabilirler.
Bu suretle I. sınıfa dahil olanlar hakkında da evvelki maddenin hükümleri cari olur.

İLGİLİ MADDE: VUK 174-180, 182.