MADDE 176
TÜCCAR SINIFLARI
İKİNCİ BÖLÜM
DEFTER TUTMA BAKIMINDAN TÜCCARLAR
TÜCCAR SINIFLARI
Madde 176- Tüccarlar, defter tutma bakımından iki sınıfa ayrılır:
I. sınıf tüccarlar, bilanço esasına göre;
II. sınıf tüccarlar, işletme hesabı esasına göre:
defter tutarlar.

İLGİLİ MADDE: VUK 177, 178.