MADDE 170
POSTA İLE GÖNDERME
Madde 170- Yazılı bildirmelerin posta ile taahhütlü olarak gönderilmesi caizdir. Bu takdirde bildirmenin postaya verildiği tarih vergi dairesine verilme tarihi yerine geçer.
Yazılı bildirmelerin posta ile taahhütlü olarak gönderilmesi caizdir. Bu takdirde bildirmenin postaya verildiği tarih vergi dairesine verilme tarihi yerine geçer.
Bu maddenin hükümleri vergi beyannameleri hakkında da cari olur.

İLGİLİ MADDE: VUK 168, GVK: 92, 98, 101, 102, KVK: 21, 22, 24, 31, 39, KDVK: 45, EVK: 23, VİVK: 9, TAVK: 7, BGK: 16, 33, 39, 44.