MADDE 169
Y
AZILI BİLDİRME ESASI
Madde 169- Bildirmeler yazılı olur; yalnız defter tutmaya mecbur olmayan mükelleflerden okuma ve yazması olmayanlar bildirmeleri sözle yapabilirler. Sözlü bildirmeler tutanakla tespit olunur.

İLGİLİ MADDE: VUK 168, 178.