MADDE 167
BİNA VE ARAZİDEKİ DEĞİŞİKLİKLERİN BİLDİRİLMESİ
Madde 167- Mükellefler, bina ve arazide vukubulan 63. maddenin 4-10. bentlerinde yazılı değişikleri ve iratsız arsanın iratlı arsa veya iratlı arsanın iratsız arsa haline geldiğini vergi dairesine bildirmeye mecburdurlar.

İLGİLİ MADDE: VUK 4, 8, 63, 64, 168-170, 352.