MADDE 164
ÖLÜM
Madde 164- Ölüm işi bırakma hükmündedir. Ölüm mükellefin mirası reddetmemiş mirasçıları tarafından vergi dairesine bildirilir.
Mirasçılardan herhangi birinin ölümü bildirmesi diğer mirasçıları bu ödevden kurtarır.

İLGİLİ MADDE: VUK 12, 16, 161, MK: 439-451, 546, 547.