MADDE 163
NAKİL
Madde 163- (4108 sayılı Kanunun 3. maddesiyle değişen ve 2.6.1995 tarihinden itibaren yürürlüğe giren şekli) İş ve teşebbüsün bir yerden diğer bir yere nakledilmesi adres değişikliği sayılır.(*)

İLGİLİ MADDE: VUK 151, 153, 154, 155, 168-170.
İLGİLİ GENEL TEBLİĞ: 240.
 
 
 

 
 


(*)        Madde 163- (Değişmeden önceki şekli) İş ve teşebbüsün:
a) Aynı vergi dairesi mıntıkasında bir yerden diğer bir yere nakledilmesi adres değişikliği;
b) Vergi dairesi mıntıkası dışına çıkarılması, işi bırakma ve gidilen yerde işe başlama;
sayılır.