MADDE 162
TASFİYE VE İFLAS
Madde 162- Tasfiye ve iflas hallerinde, mükellefiyet vergi ile ilgili muamelelerin tamamen sona ermesine kadar devam eder.
Bu hallerde tasfiye memurları veya iflas dairesi:
1. Tasfiye veya iflas kararlarını;
2. Tasfiyenin veya iflasın kapandığını;
Vergi dairesine ayrı ayrı bildirmeye mecburdurlar.

İLGİLİ MADDE: VUK 4, 168-170, KVK: 34, TTK: 206, 209, 263, 437, 439 549, 552, 968, BK: 538, İİK: 154-256.