MADDE 161
İŞİ BIRAKMANIN TARİFİ
Madde 161- Vergiye tabi olmayı gerektiren muamelelerin tamamen durdurulması ve sona ermesi işi bırakmayı ifade eder.
İşlerin herhangi bir sebep yüzünden geçici bir süre için durdurulması işi bırakma sayılmaz.

İLGİLİ MADDE: VUK 160, 162, 163, 164.