MADDE 158
İŞ DEĞİŞİKLİKLERİNİN BİLDİRİLMESİ
Madde 158- İşe başladıklarını bildiren mükelleflerden:
a) Yeni bir vergiye tabi olmayı,
b) Mükellefiyet şeklinde değişikliği;
c) Mükellefiyetten muaflığa geçmeyi;
Gerektirecek surette işlerinde değişiklik olanlar, bu değişiklikleri vergi dairesine bildirmeye mecburdurlar.

İLGİLİ MADDE: VUK 153, 168-170, 352.