MADDE 157
ADRES DEĞİŞİKLİKLERİNİN BİLDİRİLMESİ
İKİNCİ BÖLÜM
DEĞİŞİKLİKLER
ADRES DEĞİŞİKLİKLERİNİN BİLDİRİLMESİ
Madde 157- 101. maddede yazılı bilinen iş veya ikamet yeri adreslerini değiştiren mükellefler, yeni adreslerini vergi dairesine bildirmeye mecburdurlar.
(4369 sayılı Kanunun 82/1-b maddesiyle 1.1.1999 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır.) (*)

İLGİLİ MADDE: VUK 101, 153, 163, 168-170, 247, 352, GVK: 46, 64, 69.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


(*)        (Kaldırılmadan önceki şekli) Kazançları götürü usulde tespit edilenlerin adres değişikliğini vergi karnesine işaret ettirmeleri bildirme yerine geçer.