MADDE 152
İSTİHBARAT ARŞİVİ
Madde 152- 150. maddedekiler hariç olmak üzere bu bölümde yazılı kaynaklardan toplanacak bilgiler istihbarat arşivlerinde gizli olarak saklanır.
Bu arşivlerden kimlerin ve ne suretle faydalanabileceği Maliye Bakanlığınca tespit olunur.

İLGİLİ MADDE: VUK 148, 149, 150.
İLGİLİ GENEL TEBLİĞ: 5.