MADDE 149
DEVAMLI BİLGİ VERME
Madde 149- (3239 sayılı Kanunun 14. maddesiyle değişen madde) Kamu idare ve müesseseleri (Kamu hizmeti ifa eden kurum ve kuruluşlar dahil) ile gerçek ve tüzel kişiler vergilendirmeye ilişkin olaylarla ilgili olarak Maliye ve Gümrük Bakanlığı ve vergi dairesince kendilerinden yazı ile istenecek bilgileri belli fasılalarla ve devamlı olarak yazı ile vermeye mecburdurlar.

İLGİLİ MADDE: VUK 148, 361.
İLGİLİ GENEL TEBLİĞ: 192-197, 205, 219, 216, 235, 236, 249, 250, 256, 257, 260, 265, 276, 285, 296.