MADDE 147
GENEL HÜKÜMLERİN UYGULANMASI
Madde 147- Bu bölümde açıkça yazılı olmayan hallerde Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun arama ile ilgili bulunan hükümleri uygulanır.