MADDE 134
MAKSAT
İKİNCİ BÖLÜM
VERGİ İNCELEMELERİ
MAKSAT
Madde 134- (2365 sayılı Kanunun 22. maddesiyle değişen fıkra) Vergi incelemesinden maksat, ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunu araştırmak, tespit etmek ve sağlamaktır.
İncelemeye yetkili olanlar tarafından lüzum görüldüğü takdirde inceleme, işletmeye dahil iktisadi kıymetlerin fiili envanterinin yapılmasına ve beyannamelerde gösterilmesi gereken unsurların tetkikine de teşmil edilebilir. Fiili envanterin yapılmasının gerektirdiği ve incelemeyi yapan tarafından tasdik edilen giderler Hazinece mükellefe ödenir.

İLGİLİ MADDE: VUK 135, 137, 186, GVK: 91, KVK: 23.
İLGİLİ GENEL TEBLİĞ: 66, 143.