MADDE 132
YOKLAMA NETİCELERİNİN BİLDİRİLMESİ
Madde 132- Yoklama fişlerinin birinci nüshası yoklaması yapılan şahıs veya yetkili adamına bırakılır. Bunlar bulunmazsa bilinen adresine 7 gün içinde posta ile gönderilir.
Vergi karnesi alanlar hakkında yapılan yoklamalar ayrıca bu karneye işaret olunur.
Yoklama fişlerinin ikinci nüshaları vergi dairesine tevdi olunur.

İLGİLİ MADDE: VUK 4, 8, 99, 131, 247, GVK: 46, 64, 69.