MADDE 130
YOKLAMA ZAMANI
Madde 130- Yoklama her zaman yapılabilir.
Yoklamanın ne zaman yapılacağı ilgiliye haber verilmez.

İLGİLİ MADDE: VUK 127.