MADDE 129
HÜVİYET İBRAZI MECBURİYETİ
Madde 129- Yoklama yapanların elinde yoklama yetkilerini gösteren fotoğraflı resmi bir vesika bulunur.
Yoklama yapanlar bu vesikayı, kendilerinden sorulmasa bile, nezdinde yoklama yapılan kimseye gösterirler.
Toplu yoklamalarda kolbaşının vesikayı ibraz etmesi kafidir.

İLGİLİ MADDE: VUK 127, 135.
İLGİLİ GENEL TEBLİĞ: 3.