MADDE 124
ŞİKAYET YOLU İLE MÜRACAAT
Madde 124- (2686 sayılı Kanunun 24. maddesiyle değişen madde) Vergi mahkemesinde dava açma süresi geçtikten sonra yaptıkları düzeltme talepleri reddolunanlar şikayet yolu ile Maliye Bakanlığına müracaat edebilirler.
Bu madde gereğince il özel idare vergileri hakkında valiliğe ve belediye vergileri hakkında belediye başkanlığına müracaat edilir.

İLGİLİ MADDE: VUK 122, İYUK: 7, 10, 11, Danıştay K: 24.
İLGİLİ GENEL TEBLİĞ: 188 .