MADDE 123
DÜZELTME TALEBİNİN İNCELENMESİ
Madde 123- (2686 sayılı Kanunun 23. maddesiyle değişen madde) Vergi dairesinin ilgili servisi düzeltme talebini kendi mütalaasını da ilave ederek, düzeltme merciine gönderir.
Düzeltme mercii talebi yerinde gördüğü takdirde, düzeltmenin yapılmasını emreder; yerinde görmediği takdirde, keyfiyet düzeltmeyi isteyene yazı ile tebliğ olunur.

İLGİLİ MADDE: VUK 4, 21, 122.