MADDE 122
DÜZELTME TALEBİ
Madde 122- (2686 sayılı Kanunun 22. maddesiyle değişen madde) Mükellefler, vergi muamelelerindeki hataların düzeltilmesini vergi dairesinden yazı ile isteyebilirler.
Bunların posta ile taahhütlü olarak gönderilmesi caizdir.

İLGİLİ MADDE: VUK 8, 116, 124, 126, 170.